Köpvillkor

För att beställa från Solid Utbildning måste du ha fyllt 18 år. Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser. Vi reserverar oss även för att de produktbilder vi visar på vår sida inte alltid stämmer överens med produkten. Vi förbehåller oss rätten att annullera ordrar från personer som angivit felaktiga eller tvivelaktiga uppgifter. 

Bekräftelse
När vi mottagit din beställning skickar vi snarast en bekräftelse per e-post med information om din order till dig. Det är bra om du sparar orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuell kontakt med kundtjänst. 

Betalningsalternativ
Faktura – När du beställt kommer en faktura tillsammans med dina beställda varor. Betalning skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. Ingen fakturaavgift tillkommer. 

Ångerrätt
Nerladdning av digitala produkter klassas som en tjänst som inte kan återlämnas då det är en så kallad direktkonsumtion. Det är därför alla digitala produkter kräver en aktiv och godkänd handling efter ett köp och endast i de fall då en produkt är overifierad eller icke nerladdad är en återbetalning möjlig. Denna digitala process likställs med en plombering av en fysisk vara. Skulle du ångra ditt köp innan du fått den digitala varan gäller 14 dagars ångerrätt. 

Fel i vara
Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ska du kontakta oss via mail eller via kontaktformuläret på sajten direkt för snabbaste service, dock senast inom skälig tid om du som kund varit förhindrat att undersöka varan vid leverans. Reklamationsrätten för en vara upphör under alla omständigheter av tillverkaren efter 3 år. 

Tvist
Vid eventuell tvist kommer vi att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. 

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från Solid Utbildning, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelser, skall utgöra grund till att Solid Utbildning befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.