Certifierad ekonomiassistent

Utbildningen Certifierad ekonomiassistent kommer att ge dig grunderna i att arbeta med löpande redovisning, löneadministration, bokslutsarbete och ekonomisk dokumentation och administration i ett företag.

Under utbildningen får du ett brett perspektiv på de uppgifter som finns för ett företag inom företagsekonomi. Det handlar om allt från bokföring av vanliga händelser till mer avancerade händelser så som löner, inköp eller försäljning till andra länder mm, till det årliga bokslut som leder fram till bland annat resultaträkning och balansräkning.

Ubildningen behandlar dels teoretiska områden så som bokföringsregler och moms mm, men framför allt är utbildningen praktiskt inriktad för att verkligen förbereda dig för vanliga arbetsuppgifter som ekonomiassistent.

Stora delar av utbildningen kommer att tränas i ett digitalt eget framtaget övningsmaterial som är självrättande. Dessutom görs uppgifter även både på riktiga blanketter från Skatteverket samt etablerade bokföringsprogram.

Varje kursmodul innehåller många olika ämnen som du behöver behärska som ekonomiassistent. Här nedan hittar du en översiktlig kursplan för de fyra kursmodulerna.

Kursmoduler

1 Modul 1 handlar om grundläggande kunskaper om ekonomiska begrepp som t ex moms, intäkt, kostnad, inbetalning, utbetalning, inkomst, utgift mm. Modulen behandlar även företags likviditetsbudget och resultatbudget. Dessutom handlar modulen även om grundläggande kunskaper inom dubbel bokföring, t ex kontoplan, debet, kredit, mm.

2 Modul 2 handlar om fördjupande kunskaper om löpande bokföring, t ex bokföring med moms, momsredovisning, handel med andra länder, löner, kreditering, dröjsmålsränta, tilläggskoder, reskontra, skattekonto mm. Dessutom behandlas varianterna T-konton och kolumndagbok inom bokföring.

3 Modul 3 handlar om bokslutsarbete med årsredovisning, balansräkning, resultaträkning, periodiseringar, bokslutsanalyser mm. Modulen beskriver även arbete i bokslutstablåer Dessutom behandlas den dokumentation och administration som kan förekomma i samband med bokförings- och bokslutsarbetet, t ex arbetsgivardeklaration, periodisk sammanställning mm.

4 Modul 4 handlar enbart om att lära sig arbeta i ett riktigt bokföringsprogram. Vi arbetar med Visma eEkonomi. En utbildningslicens från Visma ingår i kursen, och här får du visa att du verkligen kan omsätta kunskapen från alla andra moduler i verkligheten.

Kursportalen

Alla yrkesutbildningar på Solid Affärsutbildning sker på distans där du tittar på strömmande filmer, deltar i lärardiskussioner, jobbar med riktiga case eller programvaror. Allt detta gör du i din egen takt, när och hur du vill. Allt som krävs är en dator, smartphone, surfplatta eller liknande.

I kursportalen finns även alla examinerande inlämningsuppgifter och slutprov som sedan rättas av utbildningens lärare. Du kan diskutera innehållet i kursen och de examinerande uppgifterna med läraren under hela kursen.

Den kursportal som används är Google Classroom, en lärplattform som används av tusentals skolor över hela världen. Dessutom finns en mängd olika kompletterande tjänster inom Google som kan användas vid behov så som videomöten, chat, drive mm.

Du läser utbildningen i valfri studietakt. Utbildningen motsvarar dock ca 8-10 veckors heltidsstudier.

”Efter att ha genomfört utbildningen och klarat godkänd examinering får du ett intyg som bevis på din utbildning.”

Kursavgift

Kursavgiften totalt är 14 800 kr inkl. moms (11 840 kr exkl moms). Betalning kan ske på tre sätt. Full betalning krävs dock innan något intyg skickas ut. De tre sätten du kan välja mellan är:

– Betalning i förskott på faktura med hela beloppet 14 800 kr inkl. moms.
– Betalning i förskott på faktura inför varje kursmodul med 3 700 kr inkl. moms.
– Delbetalning under 12 månader på faktura med 1 350 kr inkl. moms per månad.

Utbildningen gör dig inte berättigad till något CSN-bidrag.

Anmälan

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till info@solidutbildning.se

Ange vilken yrkesutbildning som anmälan avser. Kursstarten sker löpande efter hand som anmälningar kommer in.

Namn på företag
Postadress
Postnummer och Ort
Referensnummer