Certifierad ekonomiassistent

Utbildningen Certifierad ekonomiassistent kommer att ge dig grunderna i att arbeta med löpande redovisning, löneadministration, bokslutsarbete och ekonomisk dokumentation och administration i ett företag.

Under utbildningen får du ett brett perspektiv på de uppgifter som finns för ett företag inom företagsekonomi. Det handlar om allt från bokföring av vanliga händelser till mer avancerade händelser så som löner, inköp eller försäljning till andra länder mm, till det årliga bokslut som leder fram till bland annat resultaträkning och balansräkning.

Ubildningen behandlar dels teoretiska områden så som bokföringsregler och moms mm, men framför allt är utbildningen praktiskt inriktad för att verkligen förbereda dig för vanliga arbetsuppgifter som ekonomiassistent.

Stora delar av utbildningen kommer att tränas i ett digitalt eget framtaget övningsmaterial som är självrättande. Dessutom görs uppgifter även både på riktiga blanketter från Skatteverket samt etablerade bokföringsprogram.

Varje kursmodul innehåller många olika ämnen som du behöver behärska som ekonomiassistent. Här nedan hittar du en översiktlig kursplan för de fyra kursmodulerna.

Kursmoduler

1 Modul 1 handlar om grundläggande kunskaper om ekonomiska begrepp som t ex moms, intäkt, kostnad, inbetalning, utbetalning, inkomst, utgift mm. Dessutom behandlas företags likviditetsbudget och resultatbudget.

2 Modul 2 handlar om grundläggande kunskaper om löpande bokföring, t ex kontoplan, debet, kredit, bokföring med moms mm. Dessutom behandlas varianterna T-konton och kolumndagbok inom bokföring.

3 Modul 3 handlar om fördjupande kunskaper om löpande bokföring, t ex handel med andra länder, löner, kreditering, dröjsmålsränta mm. Dessutom behandlas och presenteras riktiga bokföringsprogram och de funktioner som kan finnas där.

4 Modul 4 handlar om bokslutsarbete med årsredovisning, balansräkning, resultaträkning, periodiseringar, bokslutsanalyser mm. Dessutom behandlas den dokumentation och administration som kan förekomma i samband med bokförings- och bokslutsarbetet.

Kursportalen

Alla yrkesutbildningar på Solid Affärsutbildning sker på distans där du tittar på strömmande filmer, deltar i lärardiskussioner, jobbar med riktiga case eller programvaror. Allt detta gör du i din egen takt, när och hur du vill. Allt som krävs är en dator, smartphone, surfplatta eller liknande.

I kursportalen finns även alla examinerande inlämningsuppgifter och slutprov som sedan rättas av utbildningens lärare. Du kan diskutera innehållet i kursen och de examinerande uppgifterna med läraren under hela kursen.

Den kursportal som används är Google Classroom, en lärplattform som används av tusentals skolor över hela världen. Dessutom finns en mängd olika kompletterande tjänster inom Google som kan användas vid behov så som videomöten, chat, drive mm.

Du läser utbildningen i valfri studietakt. Utbildningen motsvarar dock ca 8-10 veckors heltidsstudier.

”Efter att ha genomfört utbildningen och klarat godkänd examinering får du ett intyg som bevis på din utbildning.”

Kursavgift

Kursavgiften totalt är 14 800 kr inkl. moms. Du kan betala hela beloppet på en gång eller delbetala under 12 månader med 1 350 kr inkl. moms per månad. Full betalning krävs dock innan något intyg skickas ut.

Anmälan

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till info@solidutbildning.se

Ange vilken yrkesutbildning som anmälan avser.

Namn på företag
Postadress
Postnummer och Ort
Referensnummer