Sociala medier manager

Utbildningen till Sociala medier manager kommer att ge dig både de tekniska och strategiska grunderna till att kommunicera, men framför allt i hur företag kan vara relevanta på sociala medier.

Sociala medier är en allt viktigare marknadsföringskanal och kommunikationskanal för företag. Många kunder tar del av det som skrivs av och om ett företag eller produkt innan de beslutar sig för ett köp. Därför är en genomtänkt strategi och handlingsplan för hur företaget vill synas och upplevas av kunderna.

Varje kursmodul innehåller många olika ämnen som du behöver behärska som sociala medier manager. Här nedan hittar du en översiktlig kursplan för de tre kursmodulerna.

Kursmoduler

1 Modul 1 handlar om grundläggande kunskaper om olika sociala medier, t ex Facebook, Instagram, LinkedIn mm. Dessutom behandlas olika gruppers användande av olika kanaler och därmed hur olika kanaler kan bäst användas mot respektive målgrupp.

2 Modul 2 handlar om fördjupande kunskaper inom de spelregler som reglerar kommunikation på social medier, t ex marknadsföringslagen, upphovsrätt. Dessutom behandlas hur olika sociala medier regleras av logaritmer och olika aktiviteter.

3 Modul 3 handlar om kommunikationsstrategier, kommunikationsmål, grafisk profilering. Dessutom behandlas forskningens syn på relevanta aktiviteter på sociala medier, relations- och transaktionsmarknadsföring mm.

Kursportalen

Alla yrkesutbildningar på Solid Affärsutbildning sker på distans där du tittar på strömmande filmer, deltar i lärardiskussioner, jobbar med riktiga case eller programvaror. Allt detta gör du i din egen takt, när och hur du vill. Allt som krävs är en dator, smartphone, surfplatta eller liknande.

I kursportalen finns även alla examinerande inlämningsuppgifter och slutprov som sedan rättas av utbildningens lärare. Du kan diskutera innehållet i kursen och de examinerande uppgifterna med läraren under hela kursen.

Den kursportal som används är Google Classroom, en lärplattform som används av tusentals skolor över hela världen. Dessutom finns en mängd olika kompletterande tjänster inom Google som kan användas vid behov så som videomöten, chat, drive mm.

Du läser utbildningen i valfri studietakt. Utbildningen motsvarar dock ca 6 veckors heltidsstudier.

”Efter att ha genomfört utbildningen och klarat godkänd examinering får du ett intyg som bevis på din utbildning.”

Kursavgift

Kursavgiften totalt är 12 900 kr inkl. moms. Du kan betala hela beloppet på en gång eller delbetala under 12 månader med 1 200 kr inkl. moms per månad. Full betalning krävs dock innan något intyg skickas ut.

Anmälan

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret nedan eller via mail till info@solidutbildning.se

Ange vilken yrkesutbildning som anmälan avser.

Namn på företag
Postadress
Postnummer och Ort
Referensnummer